napisz do nas

Doradztwo Ekonomiczno-Finansowe Sp. z o.o. ul. Kolejowa 8, 58-100 Świdnica tel.: 74 856-95-65 fax: 74 851-28-42

Doradztwo Ekonomiczno Finansowe Sp. z o.o.

to firma powstała w 1995 roku. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania w postaci kredytów i dotacji. Zaufało nam ponad 200 przedsiębiorców z którymi udało uzyskać się ok 250 mln zł finansownaia w głównie w postaci dotacji ale również w postaci preferencyjnych pożyczek.  

czytaj więcej
O firmie

Doradztwo Ekonomiczno-Finansowe Sp. z o.o. świadczy pełen zakres usług konsultingowych i doradczych od 1995 roku. W tym czasie wykształciło doświadczone kadry oraz zebrało wiele rekomendacji oraz wyróżnień (m.in. tytuł Firma Primus Inter Pares 2007, tytuł LIDERA firm doradczych na terenie dolnego śląska wg rankingu FORBES - 08/2010 ss.114-116 oraz te najważniejsze rekomendacje od naszych Partnerów).

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania w postaci dotacji, pożyczek               oraz kredytów. Prowadzimy szkolenia z tematyki pozyskiwania środków unijnych.

Dla naszych Partnerów pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie przekraczającej 150     mln złotych.

Naszą działalność prowadzimy również w oparciu aktywny udział stowarzyszeniach biznesowych. Jesteśmy członkiem m.in. Sudeckiej Izby Przemysłowo Handlowej w Świdnicy, Zachodniej Izby Gospodarczej we Wrocławiu czy też Sudeckiego Związku Pracodawców.

Zatrudniani przez firmę specjaliści uczestniczyli w opiniowaniu i tworzeniu Narodowego Programu                 Rozwoju oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-                 2013 oraz 2014-20.

Profil działalności Spółki zawiera szeroki wachlarz oferowanych usług i ich kompleksowość, co daje             naszym Partnerom bezpieczeństwo oraz stabilne podstawy rozwoju.

      Staramy się współpracować z partnerami ambitnymi, którzy chcą się rozwijać oferując nasze                 doświadczenie oraz kompetencje.

Opracowujemy m.in.:

- wnioski o dotacje z programów pomocowych Unii Europejskiej wraz z ich rozliczeniem

- wnioski o pożyczki JEREMIE

- biznes plany

- studia wykonalności,

- wnioski kredytowe,

- analizy opłacalności inwestycji,

 

W ramach działalności:

Doradzamy w:

- zarządzaniu firmą,

- zarządzaniu płynnością firmy,

- wyborze instytucji finansowych,

- sprawach dotyczących decyzji strategicznych,

- sprawach wychodzenia z sytuacji kryzysowych w firmie,

- wyborze źródeł i sposobów finansowania inwestycji oraz bieżącej działalności gospodarczej.

- wyborze najkorzystniejszych ofert ubezpieczeń dla firm

 

Prowadzimy konsultacje w zakresie:

- prawa gospodarczego (sensu largo),

- prawa pracy i wszystkich innych dziedzin prawa, podatków,

- rachunkowości,

- organizacji i zarządzania firmą.

 

Mamy podpisane umowy współpracy oraz oferujemy produkty następujących instytucji finansowych:

- Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

- MultiBank Bankowość Detaliczna BRE Banku S.A.

- Bank Zachodni WBK S.A.

- Europejski Fundusz Leasingowy S.A.

- IKB Leasing Polska Sp. z o.o.

- Ekspert Kredyt Sp. z o.o.

- Bibby Financial Services Sp. z o.o.

- Polskie Biuro Brokerskie Sp. z o.o.

 

Nasi partnerzy:

Dane adresowe:

 

Doradztwo Ekonomiczno-Finansowe Sp. z o.o. ul. Kolejowa 8, 58-100 Świdnica

 

tel.: 74 856-95-65

fax: 74 851-28-42